AWARDVAHIDFARD

سیستم های فروش وصف نشدنی آماده میکنیم که فروش و اعتبارت را چند برابر افزایش میدهد.

خدمات تخصصی وحید فرد

نوشتن متن هایی که باعث الهام بخشیدن و درگیر کردن مشتریان شما می شود و در برندتان اعتماد سرسام آور ایجاد می کند.

.

تبلیغ نویسی صفحات فروش

برای هر رسانه ای متن تبلیغ نویسی شده ای مینویسیم که متقاعد کننده تر از هر نوع متنی باشد تا تنها انتخاب مشتری شما باشید.

ساخت کمپین های فروش

فانل یا قیف هایی فروش را آماده میکنیم تا بخش بزرگی از کسب و کارتان رو اتوماتیک کنیم(۱۰ برابر متقاعد کننده تر از قبل)

تدوین استراتژی رشد در اینستاگرام

میخواهی رشد کنی ولی نمیتوانی پیام کسب و کارت را طوری طراحی کنی تا بیشترین بازدهی را داشته باشی، ما انجامش میدهیم.

پرفروش ترین در صنف خودت باش

رسیدن به این خواسته راه درازی ندارد. فقط کافیست با علم روانشناسی مخاطبینت حرکت کنی تا به قدرتمند ترین تبدیل شوی.

درباره ما

کلمات می توانند کسب و کار شما را بسازند یا از بین ببرند

.

آینده کسب و کارت در گرو کلماتی است که امروز بیان میکنی. حرکت خردمندانه تر این است که با دقت و علم بیشتر از آنها استفاده کنی تا به رشدت ختم شود.

افراد زیادی در حوزه کاریت هستند که میخواهند بازار را از آن خود کنند ولی هیچکدام راه صحیح را نمیداند و در نهایت از خواسته خود دورتر میشوند!